Introduktion till Face Reading

Ditt ansikte berättar din historia. Historian om vem du är, hur livet har format dig och vad du har varit med om.

I den här föreläsningen berättar jag om grunderna för Face Reading och hur jag kom i kontakt med det första gången.

Föreläsningen är 85 minuter lång.
 

Ditt ansikte berättar din historia...

Vi läser av varandras ansikten hela tiden. Andra ser ditt ansikte mer än du själv. Ändå känns ansiktet ofta privat. Kanske för att vi vet att det är så mycket som syns där.

Både i ögonen, i linjerna, i ansiktsdragen. Ofta har vi vissa ansiktsdrag vi dras till hos andra och andra som inte alls känns trevliga. Och vi har nog alla sakerna vi älskar med vårt eget ansikte och de vi hellre skulle ändra.

Genom ansiktsläsningen får du en förståelse för både ditt eget ansikte och andras. 

Anna

Pris