Tillit

Mastermind

När själen får leda vägen
När nästa steg är ett steg i tillit
När energi är viktigare än strategi

TILLIT
6 veckors mastermind


för att expandera in i nästa nivå av
dig
din tillit
ditt företag
din medicin

Du kommer inte för att lära dig av mig...

Du kommer för att expandera tillsammans med mig
Du kommer för att väva samman din storhet med andras storhet
Du kommer för att tända gnistan till framtiden
Du kommer för att gå sida vid sida med andra världsförändrare
Du kommer för att få dina möjligheter att explodera

Det här är för föregångarna
De magiska, mystiska som känner båda sidorna
De som tror
De som skakar om
De som vet att vi verkligen kan förändra

Vi är här för att lämna ett avtryck
Vi är här för att förändra världen
Vi är är för att lämna ett arv

Det här är för mig
Det här är för dig
Det här är för oss

Det här är för dig som vet att nästa steg i ditt företag är att låta energin få leda vägen framför strategin.

Anna

Detaljerna:

Tiderna:

6 veckor
6 platser
6 mastermindsamtal på Zoom, ett varje vecka  

2 timmar avsatta för varje samtal
2 dagar Voxer per vecka
2 privata samtal
 
Start 2/6
26 000 kronor plus moms

2 juni kl 16-17 Välkomstsamtal

7 juni kl 11-13
13 juni kl 15-17
20 juni kl 11-13
27 juni kl 11-13
4 juli kl 11-13
11 juli kl 11-13

Voxerdagar: tisdagar och fredagar, med reservation för ändringar.

Pris

Tillit

26000 SEK

Ja tack!

Tillit - delbetalning

2 payments of

13000 SEK

per month

Ja tack!