Den här kursen är inte öppen för att gå med

Tillit

Till dig själv, till andra, till livet

Tillit

 • 3 inspelade samtal om tillitens alla aspekter
 • Du har livslång tillgång till inspelningarna

Samtalens teman:

 • Samtal 1
  Tillitens tre delar: Tillit till mig själv, tillit till andra, tillit till livet/universum/alltet/gud
  Tillit till min intuition
 • Samtal 2
  Tillit och pengar
  Tillit i mitt företag
 • Samtal 3
  Att träna upp sin tillit
  Allting är precis som det ska vara

Pris